Registruotis | 
Dabar naršo: 0 vartotojų ir 194 svečiai
Taisyklės

Taisyklės

Sutikimas laikytis taisyklių

 1. Atidarydamas šį puslapį tu patvirtini, kad sutinki laikytis šių taisyklių, kurios yra ir sutartis tarp tavęs ("LANKYTOJO") ir VŠĮ PIČAS ("DJSCENE.LT") dėl naudojimosi interneto portalu www.djscene.lt ("PORTALU") bei kitomis PORTALO teikiamomis paslaugomis.
 2. DJSCENE.LT pasilieką teisę keisti šias taisykles vienašališkai ir be išankstinio perspėjimo. Apie taisyklių pasikeitimus DJSCENE.LT skelbia PORTALO Forumo skyriuje.

Registruotas vartotojas

 1. Kuomet LANKYTOJAS registruojasi PORTALE, jis tampa registruotu vartotoju ("VARTOTOJU")
 2. VARTOTOJAS pats nurodo prisijungimui prie PORTALO reikalingą informaciją - prisijungimo vardą ir slaptažodį. VARTOTOJAS prisiima visą atsakomybę už prisijungimo informacijos saugumą ir visus veiksmus atliktus VARTOTOJO vardu.
 3. VARTOTOJUI suteikiama galimybė PORTALE skelbti informaciją bei talpinti įvairią medžiagą (tekstinę, grafinę, vaizdinę ar kt.) savarankiškai.
 4. DJSCENE.LT užtikrina, kad visa VARTOTOJO asmeninė informacija bus naudojama tik kiek tai būtina PORTALO veiklai ir nebus parduota / atiduota tretiems asmenims (susipažink su djscene.lt privatumo politika).
 5. DJSCENE.LT pasilieka teisę riboti VARTOTOJO teises arba pašalinti VARTOTOJĄ iš PORTALO be išankstinio įspėjimo ar paaiškinimo.
 6. DJSCENE.LT neleidžia VARTOTOJAMS registruotis PORTALE daugiau nei vieną kartą.

Autorinės teisės

 1. Siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones) į PORTALĄ, LANKYTOJAS arba VARTOTOJAS suteikia DJSCENE.LT autoriaus teises į visą šią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones). DJSCENE.LT neprivalės atlyginti šios informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių) pateikėjui.
 2. DJSCENE.LT gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti PORTALE paskelbtą informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones), nurodydama autoriaus vardą taip, kaip yra paskelbta.
 3. Jokie tretieji asmenys neturi teisės naudoti informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių), paskelbtos PORTALE be DJSCENE.LT raštiško sutikimo.
 4. LANKYTOJAS arba VARTOTOJAS supranta ir sutinka, kad už bet kokios medžiagos (tekstinės, grafinės, vaizdinės ar kt.) įkėlimą ir su tuo susijusią atsakomybę dėl neteisėtai platinamo ir viešinamo trečiųjų šalių - autorių - teises pažeidžiančio turinio atsakingas TIK pats LANKYTOJAS arba VARTOTOJAS. PORTALAS, susidūręs su autorių teises ar Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančio turinio įkėlimo faktais, turi teisę be atskiro įspėjimo panaikinti vartotojui teisę įkelti bet kokią medžiagą į PORTALĄ, o esant trečiųjų šalių pretenzijoms perduoti LANKYTOJO arba VARTOTOJO duomenis ir kitą su pažeidimu susijusią informaciją tokių pažeidimų administravimu užsiimančioms įstaigoms.
 5. LANKYTOJAS arba VARTOTOJAS įsipareigoja kompensuoti, bet kokius nuostolius, kuriuos patirs DJSCENE.LT tretiesiems asmenims pareiškus pretenzijas jai, ar kitiems asmenims dėl tų trečiųjų asmenų teisių pažeidimų, susijusių su LANKYTOJO arba VARTOTOJO pateikta medžiaga bei informacija.
 6. DJSCENE.LT neatsako dėl VARTOJO pateiktos informacijos tikrumo ir originalumo.
 7. DJSCENE.LT pasilieka teisę neskelbti LANKYTOJO arba VARTOTOJO pateiktos medžiagos be išankstinio įspėjimo ar paaiškinimo.